فلزیاب ها

ALOCATORS RUNABOUT

دستگاه فلزیاب ران اباوت محصول ای لوکیتورز آمریکا

فلزیاب رانبوتتفاوت دستگاه فلزیاب Runabout با مشابه آلماني در اين است که در سيستم هاي آمريکائي کليه فلزات قديم و جديد را شناسائي  مي کند. اما در مشابه آلماني فقط فلزات قديمي قابل شناسائي مي باشد.