فلزیاب ها

TESORO TEJON

 

  • فلزیابی بسیارقوی جهت پیدا کردن سکه
  • مدار حساسیت بالا به فلزات